1. Մաքսային միության ազդեցությունը բարեկեցության վրա

Խնդիրներ #1

  • Առևտրի ստեղծումը և առևտրի շեղումը։
  • Մաքսային միության ազդեցությունը առևտրային հոսքերի և բարեկեցության վրա մասնակի հավասարակշռության վերլուծությունում։
2. Արտաքին առևտուրը և մոնոպոլիստական մրցակցությունը
  • Արտաքին առևտրի ազդեցությունը, երբ շուկաները մոնոպոլիստական մրցակցության են. Կրուգմանի մոդելը։
3. Տնտեսական ցնցումների ազդեցությունն ընթացիկ հաշվի վրա
  • Փոքր բաց տնտեսության միջժամանակային մոդելի շրջանակում ընթացիկ հաշվի վրա եկամտի, տոկոսադրույքի և առևտրի պայմանների ցնցումների ազդեցության վերլուծությունը։
4. Մաքսատուրքերի ազդեցությունը մենաշնորհների դեպքում
  • Ներմուծման մենաշնորհի ու Կուռնոյի դուոպոլիայի դեպքում մաքսատուրքերի ազդեցությունը երկրի բարեկեցության վրա։
5. Կառավարության քաղաքականությունն իբրև արտաքին առևտուրը պայմանավորող գործոն
  • Արտադրության և սպառման հարկերի ու լրավճարների, ու կապիտալի հարկման ազդեցությունն արտաքին առևտրի վրա։
6. Արժութային միության մարտահրավերները