1. Մաքսային միության ազդեցությունը բարեկեցության վրա

Խնդիրներ #1

 • Առևտրի ստեղծումը և առևտրի շեղումը։
 • Մաքսային միության ազդեցությունը առևտրային հոսքերի և բարեկեցության վրա մասնակի հավասարակշռության վերլուծությունում։
2. Արտաքին առևտուրը և մոնոպոլիստական մրցակցությունը
 • Արտաքին առևտրի ազդեցությունը, երբ շուկաները մոնոպոլիստական մրցակցության են. Կրուգմանի մոդելը։
3. Տնտեսական ցնցումների ազդեցությունն ընթացիկ հաշվի վրա
 • Փոքր բաց տնտեսության միջժամանակային մոդելի շրջանակում ընթացիկ հաշվի վրա եկամտի, տոկոսադրույքի և առևտրի պայմանների ցնցումների ազդեցության վերլուծությունը։
4. Մաքսատուրքերի ազդեցությունը մենաշնորհների դեպքում
 • Ներմուծման մենաշնորհի ու Կուռնոյի դուոպոլիայի դեպքում մաքսատուրքերի ազդեցությունը երկրի բարեկեցության վրա։
5. Կառավարության քաղաքականությունն իբրև արտաքին առևտուրը պայմանավորող գործոն
 • Արտադրության և սպառման հարկերի ու լրավճարների, ու կապիտալի հարկման ազդեցությունն արտաքին առևտրի վրա։
6. Արժութային միության մարտահրավերները
  7. Ծավալի արտաքին էֆեկտը և արտադրության համաշխարհային տեղաբաշխումը
  • Ծավալի արտաքին էֆեկտի տեսությունը։
  • Ծավալի աճող էֆեկտը, արտաքին առևտուրը և բարեկեցությունը։
  8. Հետերոգեն ձեռնարկությունները և արտաքին առևտուրը
  • Առևտրի ազատականացման ազդեցությունը շուկայի հավասարակշռության վրա, երբ ձեռնարկությունները հետերոգեն են։
  9. Առևտրային քաղաքականությունը մենաշնորհների դեպքում
  • Մաքսատուրքի և քվոտայի ազդեցությունը տեղական և օտարերկրյա մենաշնորհների դեպքում։
  • Հակագնագցումային մաքսատուրք։
  • Տնտեսության նորակազմ ճյուղի պաշտպանության հիմունքները։