14. Վճարային հաշվեկշիռը և ազգային հաշիվները
 • Արտաքին տնտեսական հոսքերի և ազգային հաշիվների առնչությունը։
 • Հիմնական մակրոտնտեսական նույնությունները։
 • Վճարային հաշվեկշռի կազմման սկզբունքները։
 • Հավելված։ Ինկոթերմս 2010։
15. Փոխարժեքը և առևտրային հաշվեկշիռը
 • Մարշալ–Լեռներ–Ռոբինսոնի պայմանի դուրս բերումը և գրաֆիկական մեկնաբանությունը։
 • Առաձգականության մոտեցումն ընդհանուր դեպքում, երբ գներն ու եկամուտները հաստատուն չեն։
 • Առևտրային հաշվեկշռի «Կլանման մոտեցումը»։
16. Փոխարժեքը և արժույթի շուկան

Խնդիրներ

 • Փոխարժեքի գնանշումը։
 • Արտարժույթի գլոբալ շուկան։
 • Արժութային գործարքների տեսակները։
 • Իրական փոխարժեքը։
 • Անվանական և իրական փաստացի փոխարժեքը։
17. Մանդելլ-Ֆլեմինգի մոդելը. բաց տնտեսության մակրոտնտեսագիտություն

Խնդիրներ

 • Հավասարակշռությունը ապրանքների, փողի և արտարժույթի շուկաներում։
 • Մոդելի հավասարակշռությունը և մակրոտնտեսական քաղաքականության ազդեցությունը եկամտի, փոխարժեքի և տոկոսադրույքի վրա։
 • Ֆիքսված և լողացող փոխարժեքների դեպքում մոնետար և ֆիսկալ քաղաքականությունների ազդեցությունը՝ կախված ֆինանսական շուկաների ինտեգրման մակարդակից։
18. Փոխարժեքի որոշումը

Խնդիրներ

 • Փոխարժեքը և ապրանքների առևտուրը։
 • Փոխարժեքը և ակտիվների առևտուրը. տոկոսադրույքների համարժեքությունը։
 • Տոկոսադրույքի և փոխարժեքի կապը։
 • Գնողունակության համարժեքությունը և Բիգմաք համաթիվը։
 • Բալասսա–Սամյուելսոնի մոդելը։
 • Ֆրենկելի Ճկուն գների մոնետար մոդելը։
 • Դորնբուշի Կպչուն գների մոնետար մոդելը։
19.1. Միջազգային արժութային համակարգը
 • Ոսկու ստանդարտի գործողության սկզբունքները։
 • Բրեթոնվուդսյան համակարգը և փլուզման պատճառները։
 • Լողացող փոխարժեքների համակարգը։
 • Ժամանակակից արժութային համակարգը։
19.2. Գլոբալ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը


11.1. Մ. Պորտերի «Մրցակցային առավելությունների» մոդելը