Արման Գաբրիելյանի դասախոսություններ
14. Վճարային հաշվեկշիռը և ազգային հաշիվները 15. Փոխարժեքը և առևտրային հաշվեկշիռը 16. Փոխարժեքը և արժույթի շուկան

Խնդիրներ #16

17. Մանդելլ-Ֆլեմինգի մոդելը. բաց տնտեսության մակրոտնտեսագիտություն

Խնդիրներ #17

18. Փոխարժեքի որոշումը

Խնդիրներ #18

19.1. Միջազգային արժութային համակարգը 19.2. Գլոբալ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը


11.1. Մ. Պորտերի «Մրցակցային առավելությունների» մոդելը