Արման Գաբրիելյանի դասախոսություններ

Նախագիտելիք Լրիվ դիֆերենցիալ


2.1. Համեմատական առավելությունների Ռիկարդոյի մոդելը

 • Խնդիրներ #2.1
 • Թեստ 2.1ա
 • Թեստ 2.1բ
 • Թեստ 2.1գ
 • Թեստ 2.1դ
 • 2.2. Ռիկարդոյի մոդելի ընդլայնումը

  Խնդիրներ #2.2

  3. Առևտրի նեոդասական մոդելը

 • Խնդիրներ #3
 • Թեստ 3ա։ Արտադրական հնարավորությունների սահմանը՝ բեկյալ
 • Թեստ 3բ։ Էջվորթ-Բոուլիի սպառման արկղը
 • Թեստ 3գ
 • Թեստ 3դ
 • 4. Ռեսուրսների հարաբերակցության Հեքշեր-Օհլինի մոդելը

  Խնդիրներ #4 Թեստ 4ա

  5. Գործոնների գների հավասարեցման թեորեմը

  Թեստ 5ա

  6. Արտաքին առևտուրը և եկամուտների վերաբաշխումը 7. Տնտեսական աճը և արտաքին առևտուրը

  Թեստ 7ա Տնտեսական աճի հաշվիչ

  8. Տեխնոլոգիական առաջընթացը և արտաքին առևտուրը 9. Յուրահատուկ ռեսուրսի մոդելը

  Խնդիրներ #9

  10. Գործոնների միջազգային շարժը

  Խնդիրներ #10

  11. Լեոնտևի պարադոքսը և Հեքշեր-Օհլին-Վանեկի մոդելը 12.1. Առևտրային քաղաքականություն. մաքսատուրք

  Խնդիրներ #12.1

  12.2. Առևտրային քաղաքականություն. քվոտա, լրավճար, հակագնագցում 13. Մեդիան-ընտրողի մոդելը և առևտրային քաղաքականությունը